GDPR Academy

Riadenie vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi

Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. Povinné náležitosti určuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov vo svojom čl. 30.
Výnimku z povinnosti viesť záznamy majú len tí prevádzkovatelia, ktorí súbežne spĺňajú kritéria uvedené v čl. 35 ods. 5. V podmienkach firiem a organizácií je však aplikovanie tejto výnimky veľmi zriedkavé.

Záznam pre riadenie vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi

Nižšie nájdete vzor záznamu o spracovateľských činnostiach, keď sú osobné údaje spracúvané z dôvodu riadenia vzťahov s obchodnými partnermi. Napríklad:

  • Oslovenie potenciálnych obchodných partnerov.
  • Evidencia kontaktných údajov obchodných partnerov a ich zamestnancov v systéme prevádzkovateľa.
  • Manažment dopytov; komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi.
  • Vypracovanie cenových ponúk.
  • Evidencia obchodných zmlúv (nákup, predaj).
  • Sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníka.
  • Poskytovanie alebo zverejňovanie osobných údajov zamestnancov v súvislosti s plnením ich pracovných povinností (napríklad aj ako telefónny zoznam zdieľaný v rámci organizácie; vzájomná komunikácia medzi zamestnancami; zdieľanie informácií o neprítomnosti na pracovisku a pod.).

Záznam si prispôsobte (doplňte položky, alebo odstráňte) tak, aby zodpovedal spracúvaniu osobných údajov vo vašich podmienkach. Záznam nikam nezasielajte, na požiadanie ho sprístupňujete Úradu na ochranu osobných údajov.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto článku je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo. Práve teraz je k dispozícii
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.