GDPR Academy

Kamerový systém na pracovisku bez informovania zamestnancov

Otázka: Náš zamestnávateľ nainštaloval na pracovisku kamery. Neupozornil nás na ne, ani nám neposkytol žiadne informácie. Jedna z kamier je dokonca veľmi blízko, len pár desiatok centimetrov od jedného zo zamestnancov a sleduje ho počas celého dňa. Vraj to takto majú aj iné prevádzky. Skutočne nemajú zamestnanci žiadne právo a musia rozhodnutie zamestnávateľa rešpektovať?

Odpoveď: Postup inštalácie kamerového systému v zmysle dodržiavania pravidiel spracúvania osobných údajov, ktorý zvolil váš zamestnávateľ nie je správny.

Najskôr sa spolu pozrime na to, ako by to malo byť.

Zamestnávateľ (ktorý je v terminológii ochrany osobných údajov a kamerových systémov prevádzkovateľom) musí vždy na začiatku vytýčiť účel spracúvania. Tento musí byť jednoznačný a jasný. Obvykle ním je ochrana majetku, života, zdravia, ale môže ním byť aj kontrola pracovnej disciplíny zamestnancov a pod. Účel, ktorý prevádzkovateľ na začiatku spracúvania vytýči v budúcnosti nesmie svojvoľne meniť. (Napríklad, keď na začiatku vytýči účel spracúvania – ochrana majetku, prevencia krádeží a pod. A po čase zistí, že by sa mu záznam z kamier hodil, lebo je na ňom zaznamenané, ako jeden zo zamestnancov nedodržuje pracovnú disciplínu, záznam pre tento nový účel spracúvania – kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny, použiť nemôže. Bolo by to v rozpore s pravidlami zákonného spracúvania osobných údajov.)

Ďalej prevádzkovateľ vyberie právny základ spracúvania. Teda oprávnenie, ktoré umožňuje prevádzkovateľovi kamery využívať. Najčastejšie hovoríme o tzv. oprávnenom záujme. (Tých právnych základov je niekoľko, jeden z nich je napríklad aj súhlas. Súhlas zamestnancov s monitorovaním kamerami by však v tomto prípade neobstál.)

Ďalej – spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamier musí byť nevyhnutné. Preto každý prevádzkovateľ musí najskôr zvážiť, či rovnakého cieľa nie je možné dosiahnúť menej invazívnymi prostriedkami. Teda takými, ktoré menej zasahujú do základných práv a slobôd zamestnancov (hovoríme, že sú menej rušivé). Zamestnávateľ teda hodnotí alternatívy ku kamerovému systému. Jednou z nich môže byť napríklad elektronický zabezpečovací systém (ak je účelom spracúvania povedzme ochrana majetku prevádzkovateľa). Prevádzkovateľ tak rozumne zhodnotí, či by tieto alternatívy boli postačujúce. Ak nie, môže pristúpiť k inštalácii kamerového systému.

Každá kamera však musí byť nastavená tak, aby snímala len taký priestor, ktorý je skutočne nevyhnutný pre dosiahnutie vytýčeného účelu. Napríklad – správne nastavený uhol pohľadu kamier.
Nie je pravdou, že si môže prevádzkovateľ ľubovoľne monitorovať akýkoľvek priestor alebo svojich zamestnancov a obhajovať sa tým, že takto to funguje aj v iných prevádzkach.

 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.