GDPR Academy

Stačí informovať o kamerách na požiadanie?

Otázka: Priestory areálu a výroby firmy snímame kamerovým systémom. Bude stačiť, ak informácie o kamerách ponecháme len vo vstupných priestoroch na recepcii, vo vestibule? Pracovník recepcie ich bude mať k dispozícii (jedna A4 s podrobnými informáciami) a na požiadanie ich predloží. Iba na požiadanie z toho dôvodu, aby sa dokument nepoškodil alebo nestratil. Zamestnancov o kamerách informujeme ústne, v čase podpisu pracovnej zmluvy.

Odpoveď: Každá firma, organizácia, menšia alebo väčšia, je povinná pri každom získavaní osobných údajov, poskytnúť dotknutej osobe stručnú, transparentnú a zrozumiteľnú informáciu o tom, ako budú jej osobné údaje spracúvané (kto ich spracúva, prečo, komu ich poskytuje atď.). Spracúvanie osobných údajov prostredníctvom kamerového systému nie je výnimkou (za predpokladu, že osoba je napríklad na zázname identifikovateľná). Zároveň musí byť informácia, ktorú prevádzkovateľ (alebo sprostredkovateľ) dotknutej osobe oznamuje, pre ňu ľahko dostupná.

Ak je informácia poskytnutá “na požiadanie”, potom …

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.