GDPR Academy

Informácie o čerpaní dovolenky zamestnancov prostredníctvom nástenky na chodbe

Otázka: Môžeme našich zamestnancov informovať o čerpaní dovolenky prostredníctvom nástenky, ktorá sa nachádza na chodbe vo vnútorných priestoroch nášho podniku? Obsahuje meno, priezvisko, počet vyčerpaných a počet zostávajúcich dní dovolenky zamestnanca. 


Odpoveď:
Niet pochýb o tom, že uvedeným spôsobom dochádza k spracovaniu osobných údajov. Niektorí zamestnávatelia napríklad informujú všetkých zamestnancov o čerpaní a nečerpaní dovoleniek prostredníctvom jednej excelovskej tabuľky, ktorú odošlú prostredníctvom e-mailu všetkým zamestnancom. Táto rovnako obsahuje osobné údaje všetkých zamestnancov, ktorých sa informácia týka.


Vždy je nevyhnutné preukázať platný právny základ plus dodržiavanie všetkých zásad spracúvania uvedený v čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.


Zákonník práce vo svojom § 99 uvádza, že zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, práce nadčas, nočnej práce, aktívnej časti a neaktívnej časti pracovnej pohotovosti zamestnanca tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. 


Popri evidencii pracovného času vedú zamestnávatelia aj evidenciu dochádzky. 

Ani v jednom prípade však nie je zákonnou povinnosťou zamestnávateľa sprístupňovať informácie o čerpaní a nečerpaní dovolenky spôsobom, ktorý uvádzate. Z tohto dôvodu nie je možné využiť zákonnú povinnosť …

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.