GDPR Academy

Má sprostredkovateľ povinnosť oznamovať porušenia ochrany údajov úradu?

Otázka: Naša firma je poskytovateľom služieb, ktorých súčasťou je aj spracúvanie osobných údajov našich klientov resp. jeho zákazníkov. Vystupujeme tak v pozícii sprostredkovateľa. Môže od nás klient (prevádzkovateľ) požadovať, aby sme v prípade incidentu, vykonali jeho oznámenie úradu? Nie je to výhradnou povinnosťou prevádzkovateľa?

Odpoveď: Všetky porušenia ochrany osobných údajov, u ktorých je pravdepodobné, že povedú k riziku pre práva a slobody fyzických osôb je potrebné oznamovať dozornému orgánu. U nás je ním Úrad na ochranu osobných údajov SR. Uvedené je potrebné stihnúť do 72 hodín.
V prípade, keď k porušeniu dôjde u povereného sprostredkovateľa je tento povinný informovať prevádzkovateľa, a to bez zbytočného odkladu.
Všeobecné nariadenie o ochrane údajov ukladá povinnosť oznamovania porušení ochrany údajov prioritne prevádzkovateľovi. Sú však situácie, kedy vykonáva oznámenie sprostredkovateľ.

Obmedzený prístup

Ďalší obsah tohoto článku je dostupný len prihláseným členom GDPR Academy. Prihláste sa, alebo si predplaťte členstvo. Práve teraz je k dispozícii
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.