GDPR Academy

Sme povinný poskytnúť duplikáty originálnych dokumentov s osobnými údajmi?

Otázka: Sme ako prevádzkovateľ povinný, v prípade, keď si uplatní dotknutá osoba svoje právo na prístup k osobným údajom, vyhotovovať duplikáty všetkých dokumentov, ktoré obsahujú osobné údaje žiadateľa?

Odpoveď: Právo na prístup k osobným údajom je jedným z najdôležitejších práv, ktoré prináleží každej dotknutej osobe. Právo na poskytnutie kópie spracúvaných údajov je časťou práva na prístup, nejde preto o samostatné právo dotknutej osoby.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.