GDPR Academy

Usmernenie k súhlasu so spracúvaním

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je jedným z právnych základov, ktorý umožňuje prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje. Správne navrhnutý súhlas poskytuje dotknutej osobe skutočnú možnosť voľby rozhodnúť sa, či prevádzkovateľom ponúkané podmienky prijme alebo ich odmietne.
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.