GDPR Academy

Usmernenie k súhlasu so spracúvaním

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je jedným z právnych základov, ktorý umožňuje prevádzkovateľom spracúvať osobné údaje. Správne navrhnutý súhlas poskytuje dotknutej osobe skutočnú možnosť voľby rozhodnúť sa, či prevádzkovateľom ponúkané podmienky prijme alebo ich odmietne.
Scroll to Top