GDPR Academy

Čo je to počet používateľov?

Počet používateľov vyjadruje počet osôb, ktoré budú využívať online produkty a služby GDPR Academy.

Napríklad:

1. Pri službe START je počet používateľov 1. To znamená, že jedna osoba môže využívať on-line produkty a služby GDPR Academy. V rámci služby START bude mať táto osoba plný prístup:

 • k databáze znalostí z oblasti GDPR,
 • k online GDPR kurzom
 • a zároveň má možnosť využívať GDPR poradenstvo.

2. Pri službe BIZNIS je maximálny počet používateľov 3. To znamená, že jedna osoba – správca skupiny bude mať plný prístup:

 • k databáze znalostí z oblasti GDPR,
 • k online GDPR kurzom
 • a zároveň má možnosť využívať GDPR poradenstvo.

Zvyšní 2 používatelia budú mať prístup k online GDPR kurzom.

3. Pri službe PROFI je maximálny počet používateľov 10. To znamená, že jedna osoba – správca skupiny bude mať plný prístup:

 • k databáze znalostí z oblasti GDPR,
 • k online GDPR kurzom
 • a zároveň má možnosť využívať GDPR poradenstvo.

Zvyšných 9 používateľov bude mať prístup k online GDPR kurzom.

4. Pri službe GROWTH je maximálny počet používateľov 30. To znamená, že jedna osoba – správca skupiny bude mať plný prístup:

 • k databáze znalostí z oblasti GDPR,
 • k online GDPR kurzom
 • a zároveň má možnosť využívať GDPR poradenstvo.

Zvyšných 29 používateľov bude mať prístup k online GDPR kurzom.

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.