GDPR Academy

Sťažnosť z dôvodu nesprávneho informovania dotknutých osôb

Popis problému, ktorý vznikol

Španielsky úrad na ochranu údajov (AEPD) riešil v roku 2021 podnet dotknutej osoby. Táto podala svoju sťažnosť voči realitnej kancelárii, ktorá jej neposkytla dostatočné informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

V rámci kontroly u prevádzkovateľa bolo zistené, že tento získaval osobné údaje za účelom uzatvorenia zmlúv s fyzickými osobami. Čo je úplne v poriadku. Najneskôr v čase získania osobných údajov mal však dotknutým osobám poskytnúť informácie podľa čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Prevádzkovateľ sa však v rámci informačnej povinnosti odvolával iba na starý zákon, ktorý už neplatil a vôbec neinformoval o tom, aké práva má dotknutá osoba. Za tento nedostatok bola realitnej kancelárii udelená pokuta 2000 eur.

Zdroj: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00177-2021.pdf

Čo urobiť, aby ste aj vy neocitli v rovnakej situácii?

Každého jedného človeka, ktorého údaje spracúvate, musíte informovať o tom, ako s jeho dátami manipulujete. Či je to váš zákazník, zamestnanec, zástupca vášho dodávateľa, ktokoľvek.
Informačná povinnosť voči dotknutým osobám je upravená v čl. 13 GDPR a v čl. 14 GDPR. Rozdiel v ich použití je v tom, že informácie v rozsahu čl. 13 poskytujete dotknutým osobám, keď osobné údaje získavate priamo od nich a čl. 14 použijete vtedy, keď osobné údaje získavate z iných zdrojov.
Oba články nariadenia sú rozdelené na tzv. prioritné a doplnkové informácie, ktoré je potrebné dotknutej osobe oznámiť. Poskytnutá informácia musí byť stručná, transparentná, zrozumiteľná a ľahko dostupná. Že ste dotknutú osobu informovali, musíte vedieť preukázať.

Kde v GDPR Academy nájdete jednoduché vysvetlenia ako to urobiť?

Ako dotknuté osoby informovať v súlade so všeobecným nariadením sa dozviete v 6 lekcii online kurzu GDPR pre firmy a organizácie.

Praktické otázky a ich riešenia, ktoré sa týkajú povinného informovania nájdete aj v databáze znalostí GDPR Academy. Stačí si vyhľadať napríklad slovíčko “informovanie”.

Pripojte sa k odberateľom GDPR spravodaja

Náš newsletter práve teraz odoberá
Aktívnych odberateľov

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.