GDPR Academy

Uchádzač o zamestnanie – súhlas so spracúvaním

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie sú obvykle spracúvané pod týmito právnymi základmi:

  • Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy  a čl. čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Ide o situácie, keď uchádzač reaguje na konkrétnu pracovnú pozíciu, ktorá je súčasťou aktuálne prebiehajúceho výberového konania.
  • Podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktorým je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby. Ide o situácie, keď sa osobné údaje uchádzača majú stať súčasťou databázy uchádzačov, a to napríklad po skončení výberového konania alebo, keď aktuálne neprebieha žiadne výberové konanie.

Nižšie nájdete vzor súhlasu uchádzača o zamestnanie, ktorého súčasťou je aj informačná povinnosť zamestnávateľa v zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrana údajov:

  • pre organizácie, ktoré nepoverili výkonom dohľadu zodpovednú osobu
  • a pre tie, ktoré poverili výkonom dohľadu zodpovednú osobu.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.