GDPR Academy

Keď informačné tabuľky o kamerových systémoch niekto ukradne a úrad začne kontrolu

Úrad, ktorý dozoruje spracúvanie osobných údajov v Španielsku (Agencia Española de Protección de Datos), riešil inšpirujúci prípad neoznačenia monitorovaného priestoru kamerovým systém, pričom však odmietol udeliť sankciu. O čo išlo a prečo to tak bolo?

Sťažnosť, že prevádzkovateľ neinformuje o používaní kamier

Dozorujúcemu orgánu bola zaslaná sťažnosť, v ktorej sa uvádzalo, že miestna krčma má na fasáde budovy už niekoľko mesiacov umiestnené dve kamery. Chýba však oznam, ktorý by dotknuté osoby upozorňoval, že priestor je monitorovaný kamerami. Sťažovateľ poskytol úradu zároveň aj dve fotografie, na ktorých vidno kamery.

Úrad preto vyzval prevádzkovateľa kamerového systému o poskytnutie jednak aktuálnych fotografií, ktoré by preukazovali, že priestor náležite označil, ako aj ďalších dokumentov potvrdzujúcich, že sú požiadavky GDPR náležite plnené.

Prevádzkovateľ na svoju obhajobu okrem iného uviedol, že “zhodou okolností” bola sťažnosť podaná v čase, keď boli informačné tabuľky ukradnuté. Pričom vraj celkovo šlo už o tretiu krádež v priebehu roka, keď niekto tabuľky z fasády jednoducho strhol a ukradol.

Prevádzkovateľ ďalej uviedol, že vždy, keď došlo k zisteniu krádeže, zabezpečil vyhotovenie kópie informačných tabuliek a znova ich umiestnili tak, aby boli viditeľné v súlade s GDPR. Hodnota ukradnutých tabuliek bola nízka, preto prevádzkovateľ neohlasoval tento incident polícii. V rámci podrobného šetrenia však na svojou obhajobu priložil aj dokument – faktúry za nákup nových informačných tabuliek, ktorých dátum vystavenia zodpovedá času krádežiam.
Prevádzkovateľ zároveň uviedol, že okrem tabuliek na fasáde, informuje o tom, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom aj prostredníctvom oznámení, ktoré sú dostupné v interiéri zariadenia.

Prevádzkovateľovi tak hrozila pokuta 1500 eur, a to za porušenie čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Tento hovorí o tom, že dotknutej osobe musia poskytnuté informácie o spracúvaní jej osobných údajov, a to najneskôr v čase získania osobných údajov.

Úrad na ochranu údajov však sankciu neudelil. Odôvodnil to tým, že prevádzkovateľ kamerového systému si nesplnil povinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov iba z dôvodu opakovaných vandalských činov. Po každej krádeži konal rýchlo, aby nedostatok odstránil, a to opätovným rozmiestnením informačných tabuliek.
Celý dokument si môžete prečítať na adrese: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00436-2021.pdf

Čo urobiť, aby ste sa neocitli v rovnakej situácii?

Žiaľ, ťažko predchádzať takejto krádeži. Veď komu by napadlo, že pre niekoho bude užitočná práve tá naša tabuľka s piktogramom kamerky a informačnou povinnosťou? Nuž, záleží na tom, čo záškodník svojim činom v skutočnosti sleduje. A aby si mohol našu informáciu o spracúvaní osobných údajov prečítať doma a v pokoji, to asi nebude.

Preto:

  1. Každý priestor, ktorý monitorujete kamerovým systém náležite označte. Tomu, ako to urobiť sme sa v GDPR Academy už mnohokrát venovali. Nájdete tu aj vzor informačnej povinnosti, plus návod k nemu. Stačí keď, si do vyhľadávača, ktorý vidíte v hornej časti tejto stránky vložíte napríklad “kamerový systém” a kliknete na “hľadať”.
  2. Rozmiestnenie informačných tabuliek pravidelne kontrolujte. Nezabúdajte ani na odľahlé, či menej často navštevované priestory, ktorú sú pod kamerami.
  3. Ak máte mapku rozmiestnenia vašich kamier a je to možné, vytvorte si z nej kópiu a zakreslite miesta, kde sa nachádzajú informačné tabuľky. Aj tento dokument si založte do vašej GDPR agendy.
  4. Ak zistíte, že informačná tabuľka nie je na svojom mieste alebo je už nečitateľná (napríklad vplyvom dažďa, či ostrého slnka), postarajte sa o to, aby nová bola čo najskôr umiestnená. Vyhotovte si o tom záznam, minimálne s dátumom a popisom vašej nápravnej činnosti.
    Nedostatočné informovanie dotknutých osôb totiž patrí medzi tie závažnejšie porušenia v ochrane osobných údajov. (Ak vás zaujíma, čo všetky vplýva na výšku sankcie za nedostatky v GDPR, téme sme sa venovali v článku “Ako sa bude po novom určovať výška pokuty za porušenia v ochrane osobných údajov?”).

Vaša interná kontrola toho, či je u vás s informáciami o kamerových systémoch všetko v poriadku vám zaberie iba chvíľu. Pomôže vám však vyhnúť sa problémom (napríklad kvôli sťažnosti od neprajníka vášho podnikania).

Pripojte sa k odberateľom GDPR spravodaja

Náš newsletter práve teraz odoberá
Aktívnych odberateľov

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.