GDPR Academy

Musíme poskytnúť mená a priezviská našich zamestnancov, keď o ne požiada dotknutá osoba?

Otázka: Má dotknutá osoba právo vedieť, kto z našich zamestnancov narábal s jej osobnými údajmi? Jeden z našich bývalých zamestnancov totiž žiada o poskytnutie menovitého zoznamu oprávnených osôb, ktoré pristupovali k jeho osobným údajom.


Odpoveď: Práva dotknutých osôb v oblasti spracúvania osobných údajov sú vymedzené čl. 13 až čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Konkrétne čl. 15 poskytuje každej dotknutej osobe možnosť uplatniť si u prevádzkovateľa právo na prístup k údajom. V rámci tohto práva je prevádzkovateľ povinný dotknutú osobu informovať aj o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté. Pričom príjemcom je podľa čl. 4 fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.

Po prijatí takejto žiadosti má napríklad zamestnávateľ povinnosť informovať o konkrétnych subjektoch, teda skutočných príjemcoch, ktorým poskytol osobné údaje svojich zamestnancov. Napríklad uvedením obchodného názvu príjemcu. A aj napriek tomu, že čl. 15 uvádza možnosť uviesť len “kategóriu príjemcov”, nie je to na rozhodnutí prevádzkovateľa, že využije túto povedzme všeobecnejšiu formu informovania o príjemcoch. Závisí to od žiadateľa, ten sa rozhoduje, ako veľmi podrobnú informáciu od prevádzkovateľa požaduje. Tejto téme sme sa venovali v samostatnom článku Dôležitý rozsudok o totožnosti príjemcov.


Vráťme sa však späť k vašej otázke. Čo teda so zamestnancami, ktorí v rámci plnenia svojich pracovných povinností spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb a žiadateľ chce vedieť ich mená a priezviská?

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.