GDPR Academy

Usmernenia k príkladom o oznámeniach porušení ochrany osobných údajov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) zaviedlo povinnosť oznamovať niektoré porušenia ochrany osobných údajov príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu a dotknutým osobám. Európsky výbor pre ochranu údajov preto vypracoval dokument “Usmernenia 1/2021 k príkladom týkajúcim sa oznámenia porušenia ochrany osobných údajov”, ktorým chce prevádzkovateľom a sprostredkovateľom pomôcť pri rozhodovaní sa, ako prípadne porušenia ochrany osobných údajov riešiť. 

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.