GDPR Academy

Môže si osoba uplatniť GDPR práva aj cez čet technickej podpory?

Otázka: Môže si dotknutá osoba podať svoju žiadosť, ktorá sa týka jej práv podľa GDPR aj cez četovaciu aplikáciu, ktorú máme určenú pre technickú podporu?


Odpoveď:
Platí zásada, že prevádzkovateľ by mal prijať také technické a organizačné opatrenia, aby čo najviac uľahčil výkon práv dotknutých osôb. Pritom dotknutá osoba má možnosť uplatniť si niektoré zo svojich práv viacmenej akýmkoľvek spôsobom: e-mailom, klasickou poštou, telefonicky alebo osobne.


Z tohto dôvodu sa odporúča, aby mali prevádzkovateľ určené kontaktné miesto, na ktoré sa môžu dotknuté osoby obrátiť a požiadať o výkon niektorých zo svojich práv. Takýmito kontaktnými miestami rozumieme napríklad:

  • Špeciálnu e-mailovú adresu. Tu sa neodporúča napríklad uvádzať všeobecný e-mail typu “info@…”, ktorý firma používa pre komunikáciu o produktoch. Musíme však zároveň aj dodať, že to GDPR ani náš zákon nezakazuje.
  • Rovnako telefonický kontakt atď.

Je dobré, keď má prevádzkovateľ aj vopred pripravené formuláre, ktoré môže v týchto situáciách použiť a tak zjednodušiť celý priebeh riadneho výkonu práv.


Na druhej strane však platí pravidlo, že dotknutá osoba nie je povinná tieto formuláre použiť a prevádzkovateľ by ju nemal k tomu nútiť resp. podmieňovať vybavenie jej žiadosti len vtedy, ak použije jeho štandardný formulár.
Je preto dôležité, aby …

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.