GDPR Academy

Matica právnych základov a práv dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba si môže u prevádzkovateľa uplatniť niektoré zo svojich práv. Tieto práva sú vymedzené v čl. 13 až v čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Celkovo ich je deväť. Práva sú však závislé od konkrétneho právneho základu spracúvania. Tak napríklad:

  • Keď prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe právneho základu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c), ktorým je zákonná povinnosť, potom dotknutá osoba napríklad nemá právo na prenosnosť jej osobných údajov a nemá ani právo namietať spracúvanie jej osobných údajov.
  • Keď však prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. f), ktorým je oprávnený záujem prevádzkovateľa, potom dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov.

Preto, keď informujete dotknutú osobu o jej právach, potom uvádzajte len tie, ktoré si môže dotknutá osoba skutočne uplatniť.

Napríklad: Keď zostavuje formulár, prostredníctvom ktorého budete informovať dotknuté osoby o spracúvaní, pričom právnym základom je čl. 6 ods. 1 písm. c), potom dotknuté osoby informujte, že majú právo na prístup, na opravu, na výmaz a  na obmedzenie spracúvania.

Nižšie nájdete dokument, prostredníctvom ktorého sa v právach dotknutých osôb budete vedieť rýchlo orientovať.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.