GDPR Academy

Mzdová a personálna agenda

Každý prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje je povinný viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. Povinné náležitosti určuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov vo svojom čl. 30.
Výnimku z povinnosti viesť záznamy majú len tí prevádzkovatelia, ktorí súbežne spĺňajú kritéria uvedené v čl. 35 ods. 5. V podmienkach firiem a organizácií je však aplikovanie tejto výnimky veľmi zriedkavé.

Záznam pre mzdovú a personálnu agendu

Nižšie nájdete vzor záznamu o spracovateľských činnostiach, keď sú osobné údaje spracúvané z dôvodu vedenia mzdovej a personálnej agendy. Napríklad:

 • Získavanie a evidencia žiadostí o prijatie do zamestnania počas obsadzovania voľnej pracovnej pozície.
 • Realizácia pracovného pohovoru.
 • Uchovávanie žiadostí o prijatie do zamestnania po ukončení výberového konania.
 • Poskytnutie údajov zmluvnému lekárovi za účelom výkonu lekárskych prehliadok (vstupných a počas pracovného pomeru).
 • Vypracovanie pracovných zmlúv a dohôd o vykonaní práce.
 • Vedenie osobných spisov zamestnancov.
 • Spracovanie dohôd o hmotnej zodpovednosti.
 • Evidencia dochádzky zamestnanca.
 • Evidencia dovoleniek.
 • Vedenie mzdových listov zamestnancov.
 • Spracovanie výplatných listín.
 • Vydanie potvrdení o zdaniteľných príjmoch.
 • Spracovanie evidenčných listov o dobe zamestnania.
 • Vykonanie zrážok zo mzdy.
 • Spracovanie ostatných rôznych podkladov k mzdám alebo týkajúce sa miezd.
 • Zabezpečenie stravovania zamestnancov.
 • Realizácia pracovných ciest:cestovné príkazy, zabezpečenie ubytovania, poistenia, dopravy, vyúčtovanie pracovnej cesty.
 • Hlásenia do sociálnej poisťovne: prihlášky, odhlášky, výkazy, evidenčné listy, potvrdenia o dočasnej práceneschopnosti, žiadosti o materské, ošetrovné a pod.
 • Hlásenia do zdravotných poisťovní: prihlášky, odhlášky, výkazy a pod.

Záznam si prispôsobte (doplňte položky, alebo odstráňte) tak, aby zodpovedal spracúvaniu osobných údajov vo vašich podmienkach. Záznam nikam nezasielajte, na požiadanie ho sprístupňujete Úradu na ochranu osobných údajov.

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy
0

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.