GDPR Academy

Vzor interného dokumentu porušenia ochrany osobných údajov

Porušenie ochrany osobných údajov je situácia, ktorá vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, k strate, zmene alebo neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov alebo neoprávnený prístup k nim. Každá organizácia, a to bez ohľadu na to, či je v pozícii prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa musí byť pripravená:

  • porušenie rozoznať
  • posúdiť jeho riziká
  • a následne ho zhodnotiť a určiť, či je potrebné porušenie oznamovať Úradu na ochranu osobných údajov SR a dotknutým osobám.

Pri porušení ochrany osobných údajov dochádza k narušeniu dôvernosti, dostupnosti a integrity. Následne musí každá organizácia vyhodnotiť negatívne dopady na jednotlivcov. O každom porušení ochrany osobných údajov musí vyhotoviť záznam, a to v súlade so zásadou zodpovednosti podľa čl. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Nižšie nájdete vzor dokument pre záznam údajov pri porušení ochrany osobných údajov, ktorý si môžete prevziať do svojho počítača, vytlačiť a priložiť k vašej povinnej GDPR dokumentácii. 

Tento článok si môžete prečítať celý po prihlásení

Prihláste sa, alebo si objednajte prístup. Práve teraz je tu ďalších
0
Otázok a odpovedí
0
Dokumentov na stiahnutie
0
Online GDPR kurzy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.