GDPR Academy

GDPR a porušenia ochrany údajov (27376)

Váš prístup ku kurzu
Nie ste prihlásená /-ý
Cena
Pre členov zdarma

GDPR ukladá všetkým firmám a organizáciám povinnosť oznamovať porušenia Úradu na ochranu osobných údajov SR. V tomto kurze sa preto dozviete, ako porušenie ochrany osobných údajov odlíšiť od “bežných” bezpečnostných incidentov. Ako jednoducho rozoznáte, či došlo k narušeniu dôvernosti, dostupnosti alebo integrity osobných údajov. A tiež sa naučíte, kedy musíte porušenie úradu oznamovať, alebo postačí, keď si o ňom vytvoríte interný záznam.

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.