fbpx

GDPR Academy

Kurz GDPR pre firmy a organizácie s certifikátom

Kurz GDPR pre firmy a organizácie

Popis kurzu: Moderný, obsahovo aktuálny on-line kurz plný užitočných informácií od skúsenej lektorky a konzultantky podrobne vysvetľuje zásady spracúvania osobných údajov tak, aby ich zvládol aj úplný začiatočník.

Profil absolventa: Po úspešnom ukončení kurzu je absolvent pripravený samostatne posudzovať spracúvanie osobných údajov a poskytovať odborné usmernenia zamestnancom. Absolvent sa orientuje v príslušnej legislatíve, zahrňujúcu prioritne všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Je vybavený kompetenciami pre kontakt s dotknutými osobami, dokáže zastávať pozíciu interného špecialistu pre ochranu osobných údajov a poskytovať poradenstvo manažmentu pri hodnotení jednotlivých situácii spracúvania údajov. Absolvent kurzu dobre rozumie princípom zákonného spracúvania osobných údajov.

Váš prístup ku kurzu
Nie ste prihlásená /-ý
Cena
129,00 €

Tradičné školenia a stále s bežným výsledkom? Poďte to teraz skúsiť inak...

0
Prehľadných lekcií, aby ste sa v nových informáciách bezradne nestrácali
0
Pútavých tém s pestrou infografikou, pre vaše rýchle a dobré zapamätanie
0
Minút videa len toho najužitočnejšieho, bez nafúknutého balastu

Podklady pre kurz GDPR pre firmy a organizácie pre vás pripravila Ing. Martina Kroupová zo spoločnosti AMSO.SK. Konzultant a lektor s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany osobných údajov. Sprevádzať vás bude vo všetkých videomateriáloch a bude vám k dispozícii v súkromnej komunikácii.

Necestujte za vzdelaním, iba sa pohodlne usaďte

GDPR Academy - video

Komunikácia priamo s lektorom

Chýba vám na školeniach súkromná konverzácia s vašim lektorom? U nás to nie je žiaden problém. Prostredníctvom privátnych správ sa rozprávate priamo s ním bez toho, aby vás niekto zvedavo počúval.

GDPR Academy - Certifikat

Certifikát o absolvovaní kurzu

Vážime si vaše úsilie vo vzdelávaní. Je preto samozrejmé, že úspešné absolvovanie kurzu potvrdíme vystavením certifikátu. Vytlačíte si ho po ukončení kurzu a môžete sa ním ihneď začať prezentovať.

Online Kurzy

Lekcia, téma, test

Kurz sme rozdelili na lekcie a témy, a preto sa nemusíte báť, že sa v ich obsahu stratíte. Krátke priebežné testy vám pomôžu získané vedomosti dobre zapamätať a zároveň odomknú ďalšie vzdelávacie materiály.

GDPR Academy - infografika

Infografické videá s výkladom

Rozumieme odbornému vzdelávaniu a chceme, aby bolo pre vás zážitkom. Pritom zrozumiteľné a praktické. Alfa a omega našich kurzov. Presvedčte sa zadarmo v niektorej z našich vzorových lekcií.

Learn online

Kdekoľvek a kedykoľvek

Zabudnite na zbytočný stres pri hľadaní voľných termínov. Pripojte sa kedykoľvek a začnite s novým kurzom. Alebo jednoducho pokračujte ďalej. Na dokončenie kurzu máte celých šesť mesiacov.

Online Lemcie

Vždy len to naozaj dôležité

Tak ako vy, ani my nemáme radi zbytočnosti. Vieme, že v práci plníte aj množstvo iných náročných úloh. Omáčku nechávame na kuchárov, u nás kúpite len vedomostný vývar.

Pozývame vás na krátku ochutnávku

Zdarma si vyskúšajte úplne celú prvú lekciu. Bez registrácie a prihlasovania. Pokojne sa usaďte a sledujte…

Kurz GDPR pre firmy - 1. Téma

Voľná videolekcia – 1. téma [13:01]

Pozrite si zdarma prvú tému kurzu GDPR pre firmy a organizácie

Kurz GDPR pre firmy - 2. Téma

Voľná videolekcia – 2. téma [12:58]

Pozrite si zdarma druhú tému kurzu GDPR pre firmy a organizácie

A pre koho je kurz najviac užitočným?

Kurz GPDR pre firmy a organizácie sme starostlivo pripravili a bude užitočným všetkým:

  • Personalistom, aby ste všetok svoj čas mohli venovať starostlivému výberu ľudí a naozaj neľahkej práci s nimi, nie hľadaniu v paragrafoch európskeho nariadenia.
  • Ekonómom, aby ste mohli svoju trpezlivosť a šikovnosť vkladať len do riadenia financií, bez starostí z porušenia pravidiel práce s osobnými údajmi.
  • IT špecialistom, administrátorom, aby ste vaše znalosti a zručnosti pri správe techniky a softvéru využili naplno s plnou dôverou klienta či zamestnávateľa.
  • Štatutárom a majiteľom firiem, aby ste loď naloženú zodpovednosťou za firmu viedli  múdro a nepoškodili ju o útes s majákom GDPR.
  • Administratívnym pracovníkom, aby ste v práci plnej úloh už na prvý pohľad vedeli posúdiť, čo povolené je a čo nie.
  • Externým účtovníkom a mzdárom. Vieme, že ste prví na koho sa vaši klienti s dôverou obracajú aj s otázkami ochrany osobných údajov. Budete im významným partnerom aj pre túto oblasť.
  • Uchádzačom o prácu, aby ste výbornými znalosťami z ochrany osobných údajov fantasticky zvýšili svoju úspešnosť na pohovore do vašej novej práce.

Mohlo by vás ešte zaujímať


14 lekcií toho najdôležitejšieho o správnom spracovaní osobných údajov. Pričom každá lekcia je tvorená jednou alebo viacerými témami. Spolu tak v kurze nájdete 20 zaujímavých tém, ktoré na seba pekne nadväzujú. Každá téma je ukončená krátkym cvičením – testom. Ide o niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu si práve získané vedomosti dobre osvojiť. Témy sa vám otvárajú postupne, a to vždy po úspešnom vykonaní krátkeho testu. Potvrdením o úspešnom absolvovaní celého kurzu bude pre vás certifikát, ktorý si sami vytlačíte a môžete ním prezentovať svoje zručnosti v ochrane osobných údajov.

Tempo ktorým budete prechádzať jednotlivé lekcie je iba na vás. Celý kurz obsahuje takmer 4 a pol hodiny zrozumiteľného výkladu o tom, ako osobné údaje spracúvať v súlade so zákonom a čomu sa vyvarovať. Počas šiestich mesiacov od vstupu do kurzu si môžete lekcie a témy prehrať toľkokrát, koľko potrebujete. Je to jedna z hlavných výhod oproti klasickému prezenčnému školeniu, kde vám lektor informáciu odovzdá iba raz. 

Kurz obsahuje jednu skúšobnú (vzorovú) lekciu. Pre jej zobrazenie nie je potrebná registrácia a ani prihlásenie. Otvorte si ju a overte si, či vám jej formát vyhovuje. Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej a rýchlej dostupnosti výukových videí využívame služby spoločnosti Vimeo. Výnimočne môžu niektorí zamestnávatelia obmedzovať pripojenie vášho pracovného počítača k tejto službe. Pre zrušenie tohto obmedzenia kontaktujte prosím vášho IT správcu.

Samozrejme. Každá firma a organizácia je povinná dodržiavať pravidlá GDPR pri spracúvaní osobných údajov. Naše kurzy sú určené práve k tomu, aby ste tieto povinnosti čo najlepšie zvládli. Pri objednávke nezabudnite uviesť identifikačné údaje vašej firmy a daňový doklad môžete zaradiť ako daňovo uznateľný náklad v účtovníctve.

Jednoducho. Na stránke kurzu kliknite na odkaz „Prihlásiť sa do kurzu“ alebo „Objednať kurz GDPR pre firmy a organizácie. V objednávke vyplňte všetky potrebné údaje a odošlite ju kliknutím na „Objednať…“. Vašu objednávku vám obratom potvrdíme e-mailom.

Po odoslaní objednávky vám do emailu zašleme preddavkovú faktúru. Po jej úhrade a pripísaní platby na náš účet sa vám kurz sprístupní. Pri platbe nezabudnite uviesť správny variabilný symbol. Vyúčtovacia faktúra vám obratom príde emailom.

Každá objednávka je viazaná na užívateľa kurzu. Preto žiaľ momentálne nie je možné zapísať viac kurzov na jednu objednávku. Ak požadujete viac kurzov, vytvorte samostatné objednávky na konkrétneho užívateľa alebo nás kontaktujte.

Samozrejme. Meno vrátane vašich titulov si nastavíte v položke „Môj profil“ > „Upraviť profil“ > „Detaily účtu“. Na tejto karte si upravte „Zobrazované meno“ tak, ako vám to vyhovuje.

Nie, priamo GDPR ani náš zákon o ochrane osobných údajov nedefinuje povinné absolvovanie školenia, kurzu, či semináru. Každá firma, či organizácia, ktorá osobné údaje spracúva je však povinná prísne zásady bezpečného spracúvania osobných údajov dodržiavať.
Tak napríklad, keď ste v pozícii sprostredkovateľa (zmluvne dodávate služby, ktorých súčasťou je aj spracúvanie osobných údajov), potom by vás váš obchodný partner mal preveriť, akými zárukami disponuje v oblasti prijatých technických a organizačných opatrení. Je to z toho dôvodu, že ako sprostredkovateľ budete spracúvať osobné údaje, napriek tomu, však prioritná zodpovednosť za bezpečnosť a zákonné spracúvanie údajov zostáva na prevádzkovateľovi (vašom obchodnom partnerovi). Certifikát o absolvovanom školení vám dobre poslúži, ako jeden z nástrojov na preukázanie sa prijatých opatrení.
Ako prevádzkovateľ máte však aj množstvo iných povinností, ktoré musíte preukázateľne plniť. To znamená, že o tom musí existovať dôkaz. Ako príklad môžeme uviesť:

  • Povinné informovanie všetkých dotknutých osôb, o ktorých spracúvate osobné údaje (zákazník, zamestnanec, návštevník vášho webu a pod.).
  • Zaviazanie vašich zamestnancov, ktorí majú prístup k osobným údajom, dodržiavať pokyny prevádzkovateľa.
  • Alebo napríklad transparentný výkon práv dotknutých osôb, kedy sa ktorýkoľvek jednotlivec, o ktorom spracúvate osobné údaje môže na vás obrátiť a uplatniť si u vás príslušné právo. Ako prevádzkovateľ ste povinný mu zákonnej lehote podať príslušné informácie. V opačnom prípade sa môže obrátiť na náš kontrolný úrad, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR a podať na vás sťažnosť. A pod.

S osobnej skúsenosti vám môžeme preto len odporučiť mať vo svojej firme niekoho, kto sa téme „ochrana osobných údajov“ dobre rozumie. Absolvovanie nášho kurzu je k tomu naozaj skvelou príležitosťou.

Kurz GDPR pre firmy a organizácie nie je vhodný pre tých, ktorí očakávajú do bodky rozobraté úplne celé nariadenie alebo náš zákon o ochrane osobných údajov.
Našim cieľom bolo vybrať to najdôležitejšie, s čím sa potýka naozaj takmer každá firma a podať to zrozumiteľnou rečou. Všetko tak, aby si účastník kurzu vedel nové informácie sám jednoducho aplikovať do svojej bežnej praxe spracúvania osobných údajov a dokázal tak zastávať pozíciu interného špecialistu pre ochranu osobných údajov.
Súčasťou kurzu nie je ani návod na to, ako si vypracovať povinnú dokumentáciu. Kurz síce vysvetľuje kedy, prečo a akú dokumentáciu mať, samotná tvorba dokumentov (povedzme vo forme vzorov) však nie jeho obsahom.

Vo vnútri v kurze máte k dispozícii možnosť kedykoľvek položiť otázku lektorovi. Keď napríklad dobre nerozumiete alebo si neviete s vysvetľovanou témou takpovediac poradiť.
Ako na to? Jednoducho po prihlásení kliknite na „Moje konverzácie“, otvorí sa vám okno, do ktorého vložíte vašu otázku a odošlete. Vami položenú otázku vidí výhradne lektor a nie je zobrazovaná žiadnym ďalším účastníkom kurzu.

Radi vám v rozsahu tém kurzu pomôžeme a poradíme.

Máte iné otázky? Napíšte nám. Radi vám odpovieme.

Obsah kurzu

Ukázať všetko
Scroll to Top

Čítajte náš GDPR spravodaj a pošleme vám darček

Ak sa prihlásite k odberateľom nášho bezplatného spravodaja, obratom vám zašleme odkaz na stiahnutie „GDPR Desatoro„. Určite vám pomôže, a snáď poteší aj kolegov. Stačí nám váš e-mail, kam ho zašleme.

O tom, ako budeme spracúvať vaše osobné údaje si prečítate tu…