fbpx

GDPR Academy

Kurz GDPR pre firmy a organizácie

Kurz GDPR pre firmy a organizácie

Aktuálny stav
Nezapísaný
Cena
129,00 €

Popis pre kurz GDPR pre firmy a organizácie

Kurz GDPR pre firmy a organizácie je rozdelený do 14 lekcií. Každá lekcia pozostáva z jednej, alebo viacerých tém. Celkovo je vám v tomto kurze k dispozícii 20 zaujímavých tém, ktoré na seba logicky nadväzujú.

Informácia o prístupe: Do tohto kurzu nie ste prihlásený/-á.

Začnete prvou lekciou, kde sa v prvej z dvoch tém dozviete, čo je to osobný údaj, aké kategórie osobných údajov rozlišujeme, kto je to dotknutá osoba a čo to znamená spracúvať osobné údaje. Druhá téma sa venuje subjektom, ktoré osobné údaje spracúvajú. Prevádzkovateľovi, sprostredkovateľovi a príjemcovi. Tiež sa naučíte, čo to znamená profilovanie a automatizované individuálne rozhodovanie.

Napríklad v šiestej lekcii s vami do hĺbky preberieme práva dotknutých osôb. Táto lekcia je mierne obsiahlejšia, obsahuje štyri samostatné témy a k jej dôkladnému porozumeniu absolvujete štyri vzdelávacie videá.

Záverečnou, štrnástou témou je „Dokumentácia ochrany osobných údajov“. Po jej absolvovaní váš čaká záverečný test.

Nestratíte sa. Kurz GDPR pre firmy a organizácie vás postupne prevedie celým obsahom. Kurz môžete kedykoľvek prerušiť a neskôr v ňom pokračovať. Na jeho absolvovanie máte 6 mesiacov od zapísania sa. Nižšie v obsahu kurzu nájdete vzorovú lekciu, ktorú si môžete vyskúšať bez toho, aby ste sa museli zaregistrovať, alebo niečo objednávať, či platiť.

Každá téma je ukončená krátkym cvičením – testom. Ide o niekoľko otázok, ktoré vám pomôžu si práve nadobudnuté vedomosti overiť. Témy sa vám budú sprístupňovať postupne krok za krokom. Vždy po úspešnom vykonaní krátkeho testu, ktorý zakončuje jednotlivé lekcie a témy. Potvrdením o úspešnom absolvovaní celého kurzu bude pre vás certifikát. Môžete si ho priamo vytlačiť, alebo uložiť.

Prajeme vám veľa úspechov pri vzdelávaní sa s GDPR Academy 🙂

Podklady pre „Kurz GDPR pre firmy a organizácie“ pre vás pripravila Ing. Martina Kroupová zo spoločnosti AMSO.SK. Konzultant a lektor s dlhoročnou praxou v oblasti ochrany osobných údajov. Sprevádzať vás bude vo všetkých videomateriáloch v tomto kurze.

Pozrite si voľné videolekcie

Kurz GDPR pre firmy - 1. Téma

Voľná videolekcia - 1. téma [13:01]

Pozrite si zdarma prvú tému kurzu GDPR pre firmy a organizácie

Kurz GDPR pre firmy - 2. Téma

Voľná videolekcia - 2. téma [12:58]

Pozrite si zdarma druhú tému kurzu GDPR pre firmy a organizácie

Obsah kurzu

Ukázať všetko
Scroll to Top