GDPR Academy

GROWTH Členstvo v GDPR Academy

125,00 

Jednorázový aktivačný poplatok za zriadenie členského prístupu do GDPR Academy v cene 29,00 € a poplatok za prvý mesiac prístupu ku GDPR Kurzom, GDPR Poradni, GDPR Dokumentom v cene 96,00 €.

Počet používateľov: 30

Rozsiahla databáza znalostí

Pre každého člena, ktorý má nastavené práva správcu skupiny používateľov, je k dispozícii rozsiahla GDPR Databáza znalostí. Pri vytváraní jej autori vychádzajú najmä z vlastných skúseností získaných počas dlhodobej praxe priamo v prostredí firiem a organizácií. GDPR Databáza znalostí je triedená podľa obsahu do kategórií a umožňuje rýchle vyhľadávanie podľa slov.

GDPR online kurzy

Každý používateľ v skupine vrátane správcov skupiny majú neobmedzený prístup ku kurzom, ktoré GDPR Academy vydáva pre členov. O prístup ku kurzom nie je potrebné žiadať, sú priraďované každému používateľovi automaticky. Ich absolvovanie nie je povinné, o potrebe ich absolvovať rozhoduje interne každá organizácia, ktorá je členom GDPR Academy.

Certifikáty

Všetky dôležité kurzy sú ukončené krátkym testom, prípadne prehlásením o samostatnom absolvovaní. Certifikát je generovaný automaticky, obsahuje názov kurzu, popis kurzu, meno a priezvisko absolventa a dátum ukončenia kurzu. Zoznam vystavených certifikátov s odkazom na ich prevzatie má každý používateľ na stránke svojho profilu.

Správa skupiny

Každý člen prostredníctvom svojich správcov samostatne riadi svoju skupinu. Môže pridávať nových používateľov, alebo ich odstraňovať napríklad pri ukončení pracovného pomeru. Pri odstránení používateľa sa automaticky uvoľní jedna pozícia. Správca skupiny má prístup k údajom o postupe používateľa v kurzoch a môže upravovať pokrok v kurzoch, s výnimkou svojho vlastného. Pre tento prípad sa doporučuje mať určených minimálne dvoch správcov.

Pozn. Členstvá START a START+ neumožňujú pridávať a odoberať používateľov, nakoľko sú obmedzené len na jedného používateľa.

Zmena alebo ukončenie členstva

Členstvo v GDPR Academy nie je časovo viazané. Člen má možnosť kedykoľvek požiadať o zmenu typu, formy predplatného, alebo členstvo do 14 dní pred ukončení predplatného obdobia zrušiť.

Brand

GDPR Academy

Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.