GDPR Academy

Registrovanie všetkých vstupujúcich osôb

Dobrý deň. Náš poskytovateľ pracovnej zdravotnej služby nám odporučil, aby sme v zmysle zákona č. 335/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §48 ods. 4 písm. s) registrovali všetky vstupujúce osoby do našich prevádzkových priestorov. Bude tento zákon právnym základom automaticky?

Odpoveď: Povinnosť registrácie osobných údajov vstupujúcich osôb do priestorov zamestnávateľa sme telefonicky konzultovali aj s právnym oddelením nášho miestne príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý nám poskytol nasledujúce vysvetlenie:

Zákon č. 355/2007 Z. z. v §48 ods. 4 písm. s) je len akýmsi právnym nástrojom pre úrad uvedené spracúvania nariadiť. Tento paragraf však neznamená automatickú povinnosť zamestnávateľa počas krízovej situácie osobné údaje vstupujúcich osôb podľa písm. s) spracúvať. Uvedené vyplýva aj z § 48 ods. 8, podľa ktorého: “Opatrenia podľa odseku 4 písm. s), t), y) a z) môže úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďovať iba počas krízovej situácie” (slovko “môže”).

Znamená to, že príslušný úrad by musel uvedené spracúvanie osobných údajov samostatne nariadiť, a to napríklad opatrením, ktoré by sa vzťahovalo pre určité územie, či dokonca konkrétnu organizáciu (napríklad v prípade zistenia ohniska nákazy). Ako vyplynulo ďalej z komunikácie, uvedené by sa pravdepodobne ani nenariaďovalo plošne na celé územie SR, pokiaľ by to nebolo nevyhnutne potrebné.

Bez tohto opatrenia nemôžeme zákon č. 355/2007 Z. z. označiť právnym základom pre spracúvanie osobných údajov z dôvodu registrácie osobných údajov vstupujúcich osôb.

Máte otázku? Zašlite nám ju a my vám odpovieme na ňu čo najskôr. Priamo tu v poradni alebo vám odpoveď zašleme na váš e-mail.

Z času na čas zasielame našim klientom a príjemcom spravodaja sumár zaujímavých tém zo sveta GDPR. O tom, aký postup sa nám osvedčil, čo odporúčame, odpovede na otázky, odkazy na články, o ktorých si myslíme, že môžu pomôcť. Je samozrejmosťou, že udelený súhlas s prijímaním spravodaja môžete kedykoľvek odvolať, a to napríklad jednoduchým kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každej emailovej správy, ktorú od nás obdržíte.
Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.