GDPR Academy

Zdieľanie osobných údajov mobilnou aplikáciu

Jedna z aplikácii na komunikáciu, ktorá sa teší pomerne veľkej popularite, predčasom prekvapila svojich používateľov informáciou o zmene jej podmienok používania a aj súvisiacich pravidiel spracúvania osobných údajov. Čo by nebolo nič nezvyčajné, keďže na podobné novinky zo strany poskytovateľov, ktorých cieľom je neustále zlepšovanie svojich služieb a zvyšovanie komfortu pre používateľov, sme si už tak nejako zvykli.

Príjemcom je sociálna sieť

V prípade tejto aplikácie je však novinkou zdieľanie údajov so spoločnosťou Facebook  (napríklad v súvislosti s komunikáciou s firmami prostredníctvom danej aplikácie a nákupmi). Tieto zmeny v podmienkach používania nadobudnú platnosť už 8. februára.  

Podobné novinky ma úprimne vždy zaujmú, pretože sa dotýkajú GDPR a ochrany dát.

Nie, nechcem teraz hodnotiť príslušné pravidlá ochrany osobných údajov poskytovateľa danej aplikácie. Azda len doplním, že sú rôzne pre používateľov z Európskej únie a iné pre používateľov mimo nej. Každý sa s nimi môže oboznámiť. Ani to, o aké spracovateľské činnosti pôjde a aké právne základy spracúvania osobných údajov prevádzkovateľ aplikácie pri tom použije. Nepochybne poskytujúci a prijímajúci subjekt disponuje silným tímom šikovných právnikov, ktorým leží na srdci súkromie svojich používateľov. Preto sa určite svedomito popasujú s našou európskou legislatívou pre ochranu súkromia.

Nový účel spracúvania osobných údajov

Hypoteticky však predpokladajme, že by poskytovateľ aplikácie naozaj začal zdieľať osobné údaje svojich používateľ s iným subjektom –  prevádzkovateľom sociálnej siete. Napríklad aj takým spôsobom, že mu poskytne informácie o kontaktoch svojich používateľov. Tento nový príjemca – poskytovateľ sociálnej siete, by ich porovnal so svojou už existujúcou vlastnou databázou. Získané a z nich odvodené údaje by zatriedil do skupín, povedzme spoločných záujmov (čo možno aj oprávnene predpokladať, veď moje záujmy sú podobné záujmom mojich priateľov) a začal účinnejšie cieliť svoju reklamu.

Obyčajná aktualizácia stačiť nebude

Informácie o novej spracovateľskej operácii s osobnými údajmi by však poskytovateľ appky len vložil do aktualizovaných podmienok používania. Pričom stávajúci užívateľ by bol postavený do pozície “súhlas alebo odíď”. Žiadna alternatíva alebo možnosť vyjadriť svoj nesúhlas a zostať aj naďalej používateľom aplikácie.

Z pohľadu GDPR však ide o nový účel spracúvania, ktorý by mal byť závislý na dobrovoľnom a slobodnom súhlase používateľa aplikácie. Nové spracúvanie – poskytovanie osobných údajov inému subjektu a ich následné využitie, predsa nie je nevyhnutné k samotnému fungovaniu aplikácie. 

Verím, že pre prevádzkovateľa aplikácie a prevádzkovateľa sociálnej siete je nové využitie určite užitočné a nadmieru žiadúce, mal by však o ňom rozhodnúť používateľ, a to svojím súhlasom

Jedine so súhlasom

Pre nás, Európanov, by preto nebolo v súlade s pravidlami GDPR, ak by nový účel bol len súčasťou aktualizovaných podmienok používania služby, bez možnosti sa k nemu slobodne vyjadriť.   

Zároveň musí platiť, že prípadný nesúhlas by v žiadnom prípade nemal mať vplyv na plnohodnotné využívanie aplikácie tak, ako bol používateľ zvyknutý doteraz. V opačnom prípade by sme mohli hovoriť o nepriaznivých následkoch neposkytnutia súhlasu, čo je v rozpore s platnými pravidlami ochrany súkromia.

Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.