GDPR Academy

Žiadosť exekútora o súkromné telefónne číslo

Má exekútor právo vyžadovať od zamestnávateľa súkromné telefónne číslo nášho zamestnanca?

Odpoveď: V zmysle zákona č. 233/1995 Z. z. má exekútor právo na vyžadovanie súčinnosti, a to po doručení príslušných dokladov zamestnávateľovi, ktoré ho k tomu oprávňujú.
Ako sa však uvádza v § 42 ods. 2 “tým nie je dotknutá povinnosť zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov”. (Osobitným predpismi môžeme rozumieť napríklad zákon o ochrane osobných údajov.)

Podľa môjho názoru, preto nie Vašou povinnosťou poskytovať exekútorovi napríklad súkromné telefónne číslo, súkromný e-mail.

Pre získanie týchto údajov má exekútor využiť iné zákonné zdroje, ktorými sú napríklad poskytovatelia elektronických komunikačných sietí alebo elektronických komunikačných služieb.

Máte otázku? Zašlite nám ju a my vám odpovieme na ňu čo najskôr. Priamo tu v poradni alebo vám odpoveď zašleme na váš e-mail.

Z času na čas zasielame našim klientom a príjemcom spravodaja sumár zaujímavých tém zo sveta GDPR. O tom, aký postup sa nám osvedčil, čo odporúčame, odpovede na otázky, odkazy na články, o ktorých si myslíme, že môžu pomôcť. Je samozrejmosťou, že udelený súhlas s prijímaním spravodaja môžete kedykoľvek odvolať, a to napríklad jednoduchým kliknutím na odkaz, ktorý je súčasťou každej emailovej správy, ktorú od nás obdržíte.
Návrat hore
Scroll to Top

Odoslané

Vašu požiadavku spracujeme, a pokúsime sa Vám odpovedať čo najskôr.